петък, 7 юни 2013 г.

"Вкаменен шоколад-течен камък"
"Вкаменен шоколад-течен камък" е съвместния проект, който сме подготвили заедно с нашия приятел-скулптора Огнян Читаков. Пърформансът ще бъде реализиран в рамките на фестивала "Улица Отец Паисий" в Пловдив. 

Проектът е изследване на поведението на материалите: камък и шоколад. Как поведението на твореца влияе на състоянието на материята? Как общуването на двата материала е способно да разбие оформени представи и очаквания? Как взаимодействието творец-материал изгражда нов поглед?

Мястото е ул. „Станислав Доспевски“, до Градска Художествена Галерия, 8 юни, 18:30ч.